lembar pengesahan magang 16 jan 2021
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 2
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 3
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 4
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 5
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 6
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 7
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 16 jan 2021 8
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
hasil uji plagiasi 16 jan 2021
Sat, 16 January 2021

...

Selengkapnya »
Judul dan Dospem Skripsi: 14/1/2020
Thu, 14 January 2021

an. ...

Selengkapnya »
Surat Telah Menyelesaikan Perkuliahan: 13/01/2021
Wed, 13 January 2021

1. M. Zainuri /content_upload/files/SPTMSP%20M%20ZAINURI.pdf 2. Masayu Ria Ulfa /content_upload/files/SPTMSP%20MASAYU%20RIA%20ULFA.pdf 3. Mega ...

Selengkapnya »
hasil uji plagiasi 9 JAN 2021
Sat, 09 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 9 JAN 2021 1
Sat, 09 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 9 JAN 2021 2
Sat, 09 January 2021

...

Selengkapnya »
lembar pengesahan magang 9 JAN 2021 3
Sat, 09 January 2021

...

Selengkapnya »

Kaprodi Ekonomi Syari'ah

 

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag

NIP. 197509282006042001

Sekretaris Prodi Ekonomi Syari'ah

 

 

Disfa Lidian Handayani, M.E.I

NIP. 198907022018012002

Link Internal