lembar pengesahan magang 16 jan 2021 2
Sat, 16 January 2021

/content_upload/files/LEMBAR%20PENGESAHAN%202%285%29.docxKaprodi Ekonomi Syari'ah

 

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag

NIP. 197509282006042001

Sekretaris Prodi Ekonomi Syari'ah

 

 

Disfa Lidian Handayani, M.E.I

NIP. 198907022018012002

Link Internal