Surat Pernyataan Telah Selesai MK Teori (5 & 6)
Thu, 11 February 2021

Berikut Kami lampirkan Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Seluruh MK Teori Prodi S1 Ekonomi Syariah sebagai salah satu syarat pendaftaran pengurangan UKT (80%).

Bagian Kelima : /content_upload/files/SPTMSP%2038-55.pdf

38.  Titri Agus S

39.  Dian P

40.  Maghfiroh

41.  Lena Krisnawati

42.  Olivia Hepyant

43.  Yunita Cahya Wulan

44.  Juwita Pratiwi

45.  Meidia Elisa

46.  Siska Andri

47.  Anggita Dwihanum

48.  Michael JW

49.  Wina Agustin

50.  Ahmad Nur Azis

51.  Ani Yunika

52.  Indera Wirawan

53.  Maryana

54.  Merry Andani

55.  Yenni Marlina

 

Bagian Keenam : /content_upload/files/SPTMSP%2056-76.pdf

56.  Alhasnal Rafitra

57.  Aulya Siti Khobsah

58.  Indera Wirawan

59.  Deffa meiriyanti

60.  Adinda Mutiara

61.  Annisa Putri lalita

62.  Sakinah Apriyanti

63.  Utari Okta

64.  Edwin Aribi

65.  Andrian Widiarta

66.  Silvia Oktaviana

67.  Welin Marsela

68.  Siti Aisyah Fikri

69.  Tito Destio

70.  Yusron Nugraha

71.  Intan Permata Sari

72.  Nafisatu Sumayyah

73.  Fuvhe Ulandari

74.  M Akmal

75.  Metha Lia

76.  Kelvin MirzaKaprodi Ekonomi Syari'ah

 

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag

NIP. 197509282006042001

Sekretaris Prodi Ekonomi Syari'ah

 

 

Disfa Lidian Handayani, M.E.I

NIP. 198907022018012002

Link Internal